Bộ Giao thông vận tải đề nghị triển khai chính thức 62 TTHC qua Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 1/11

Cập nhật lúc: 20:34 24/10/2018

Theo Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 -2020 đã được Chính phủ ban hành, trong năm 2018, Bộ Giao thông vận tải đăng ký triển khai 75 TTHC trên Cơ chế một cửa quốc gia. Trong đó có 65 TTHC thuộc lĩnh vực đường bộ và 10 TTHC liên ngành do Bộ Giao thông vận tải chủ trì.

Từ  1/7/2018, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với Tổng cục Hải quan và các Bộ, ngành liên quan triển khai sử dụng chính thức 08 TTHC  qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Đối với 60 TTHC thuộc lĩnh vực đường bộ, sau một thời gian phối hợp, triển khai thí điểm, ngày 15/10/2018, Bộ Giao thông vận tải đã gửi công văn số 11733/BGTVT-TTCNTT đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp triển khai chính thức trên Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 1/11/2018. Địa điểm triển khai là Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 63 Sở Giao thông vận tải.

 Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp để hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin và nghiên cứu cấp tài khoản cho doanh nghiệp nước ngoài, đưa 05 TTHC còn lại vào triển khai chính thức trong tháng 11/2018.

Ngoài ra, để triển khai 02 TTHC liên ngành (thủ tục về phương tiện thủy nội địa Việt Nam, Campuchia nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng thủy nội địa), Bộ Giao thông vận tải cũng đã tổ chức tập huấn, đào tạo sử dụng phần mềm nghiệp vụ vào ngày 20 - 21/10/2018 vừa qua. Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị Tổng cục Hải quan làm việc với các đơn vị có liên quan thống nhất triển khai chính thức vào ngày 1/11 tới đây.

Như vậy, nếu hoàn thành việc triển khai chính thức theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải vào ngày 1/11/2018, Bộ Giao thông vận tải sẽ hoàn thành kết nối 70/75 TTHC.

 

Hồ Văn Thành