Thứ sáu , Ngày 17 Tháng 07 Năm 2020
Ngày Buổi Nội dung Thời gian Địa điểm Chủ trì, tham dự