Danh sách cấp phù hiệu từ ngay 16/10 đến 15/11/2020

Cập nhật lúc: 14:13 30/11/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • BC%20TU%2016102020%20DEN%2015112020.xls Tải về

Từ ngày 16/10/2020 đến ngày 15/11/2020 Sở Giao thông vận tải đã cập phù hiệu hoạt động cho các phương tiện trên địa bàn tỉnh