Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải

Cập nhật lúc: 13:32 14/05/2018

Tt

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

Đỗ Quang Trà

Giám đốc

0914048086

tradq@gtvt.daklak.gov.vn

2

Trần Trọng Nghĩa

Phó Giám đốc

0947416655

nghaitt@gtvt.daklak.gov.vn

3

Lê Công Du

Phó Giám đốc

0907589777

dulc@gtvt.daklak.gov.vn

4

Lê Đình Minh

Phó Giám đốc

0913448833

minhld@gtvt.daklak.gov.vn