GIỚI THIỆU SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Cập nhật lúc: 16:23 20/12/2018

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐẮK LẮK

 

THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về đường bộ, đường thủy nội địa; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị gồm: Cầu đường bộ, cầu vượt, hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, cầu dành cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải.

Trụ sở: Sở Giao thông vận tải, 07 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk