Tình hính cấp Giấy phép kinh doanh vận tải loại hình Taxi

Cập nhật lúc: 10:05 26/12/2018

 

STT

Số Giấy phép

Ngày cấp lần đầu

Đơn vị cấp phép

Số lượng xe

(đến ngày 21/5/18)

Màu sơn đặc trưng

 1.  

8, 51

 

661700010

13/9/2010

5/7/2011

29/8/2017

Công ty TNHH Taxi DL Quyết Tiến

716

Trắng

 1.  

11;57;175

28/9/2010

18/0/2011

04/04/2017

HTX Quyết thắng

33

Ghi

 1.  

30, 91

 

661700024

30/11/2010

29/06/2015

22/12/2017

CN Cty CP tập đoàn Mai Linh tại Đắk Lắk

306

Xanh

 1.  

88;148;

661700019

24/03/2015

01/09/2015

23/11/2017

CN Cty CP Sun taxi tại Đắk Lắk

48

Trắng Vàng

 1.  

92

30/6/2015

Cty TNHH VT Lâm Nguyên

30

Bạc

 1.  

136;

172

661700007

661700021

661800040

8/4/2016

13/03/2017

02/08/17

11/12/17

12/04/18

Cty CP VT Phú Hoàng Đắk lắk

88

Vàng

 1.  

141;179

15062016

03/05/2017

CN HTX VT Phan Rang

9

Trắng Đỏ

 1.  

146

 

661800031

11/08/2016

 

05/02/2018

Cty TNHH VT Việt Thanh

0

Vàng Đỏ

 1.  

661700011

20/9/2017

CN Công  ty CP TM DV VT Lạc Hồng tại Đắk Lắk

10

Trắng Bạc

 1.  

661800027

16/01/2018

CN CTY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM TẠI ĐẮK LẮK

20

Trắng Xanh

 1.  

661800074

30/08/2018

CN HTX HÒA BÌNH XANH TẠI ĐẮK LẮK

0

Bạc Xanh