Chủ nhật , Ngày 17 Tháng 10 Năm 2021
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 31

Hôm nay: 276

Hôm qua: 1,567

Tất cả: 926,921

Triển khai Quyết định số 1697/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải

Triển khai Quyết định số 1697/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải

tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

triển khai các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

triển khai các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Hướng dẫn cập nhật thông tin về hành trình và người trên phương tiện

Hướng dẫn cập nhật thông tin về hành trình và người trên phương tiện

Hướng dẫn cập nhật thông tin về hành trình và người trên phương tiện

Hướng dẫn cập nhật thông tin về hành trình và người trên phương tiện

Triển khai phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện

Triển khai phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông

Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh

26/BCĐ-CAT - 06/08/2021] V/v tiếp tục quán triệt, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác bảo đảm TT ATXH, phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tăng cường công tác bảo đảm TT ATXH, phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người vào ra cơ quan, tổ chức

triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người vào ra cơ quan, tổ chức

Chỉ đạo công tác vận tải hàng hóa gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ GTVT

Chỉ đạovcông tác vận tải hàng hóa gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của TBộ GTVT

Tăng cường sử dụng CNTT trong tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 06/8/2021 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND., tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng thông tin ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa...

Cấp thẻ luồng xanh cho phương tiện vận tải

Cấp thẻ luồng xanh cho phương tiện vận tải

triển khai sử dụng phần mềm đăng ký cấp và quản lý, sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải

triển khai sử dụng phần mềm đăng ký cấp và quản lý, sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải