triển khai các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành trong hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

Cập nhật lúc: 14:36 31/08/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • 1588_quyet-dinh-quy-trinh-van-tai-duong-thuy-noi-di6_signed.pdf Tải về
  • 1589_quyet-dinh-quy-trinh-van-tai-hang-ha4_signed.pdf Tải về
  • 1594%20-hk-du-thao-quyet-dinh-ban-chua4_signed.pdf Tải về
  • cong-dien%20134%20-yeu-cau-tong-cuc-dbvn-xu-ly-viec-vi-pham-ma-qr-code-4_signed.pdf Tải về
  • kem%201589_hang-hai-26-10_signed.pdf Tải về
  • kem%20Quyet%20dinh%20%201588_huong-dan-tam-thoi-van-tai-duong-thuy-2_signed%20(1).pdf Tải về
  • kem%20quyet%20dinh%201594%20inal-quy-trinh-hk-2_signed.pdf Tải về
  • tbklbt-2582021-2_signed.pdf Tải về

Sở Giao thông nhận được các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành, gồm:

- Quyết định số 1594/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 ban hành Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19;

- Quyết định số 1589/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 ban ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19;

- Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19;

- Công điện số 13/CĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 về việc xử lý nghiêm vụ việc vi phạm liên quan đến Giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code;

- Thông báo số 324/TB-BGTVT ngày 26/8/2021 Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố về vận chuyển hàng hóa trong bối cảnh thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Triển khai thực hiện ý kiến của UBND tỉnh Sở Giao thông chỉ đạo đến các phòng, ban thuộc Sở Căn cứ nội dung các Văn bản nêu trên (đính kèm); chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, để khai thác sử dụng và tổ chức thực hiện. 

Hồ Văn Thành