Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 10:33 16/08/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • 26%20BCD-CAT.pdf Tải về

Ngày 06/8/2021 Ban Chỉ đạo - Công An tỉnh ban hành Công văn số 26/BCĐ-CAT V/v tiếp tục quán triệt, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk