Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Cập nhật lúc: 22:24 14/12/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • 8544%20VPCP%20dien%20tu%20khong%20dung.pdf Tải về
  • 12667%20bgtvt%20dien%20tu%20khong%20dung.pdf Tải về

Triển khai thực hiện các văn bản của Văn phòng Chính phủ; Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai hệ thống thu phí sử dụng đường bộ theo hình thực không dừng tại các văn bản:

- Công văn số 8544/VPCP-CN ngày 22/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

- Công văn số 12267/BGTVT-ĐTCT ngày 18/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên toàn quốc theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Giao thông vận tải triển khai đến cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk lắk, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Bộ Giao thông vận tải tại các Văn bản nêu trên (đính kèm), chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để phối hợp, tổ chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ phương tiện giao thông trên địa bàn thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ phải dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí. 

Hồ Văn Thành