Kết luận Giao ban

Cập nhật lúc: 10:32 19/08/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • KET%20LUAN%20GIAO%20BAN%20NGAY%2014_8_2020.pdf Tải về

 

                                                                

Ngày 14/8/2020, Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì cuộc họp giao ban thường kỳ. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng, ban: Kế hoạch - Tài chính; Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Quản lý chất lượng công trình giao thông;  Pháp chế- An toàn; Văn phòng Sở và Thanh tra Sở; Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các phòng, ban báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, một số nhiệm vụ công tác trong thời gian tới; ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban. Giám đốc Sở kết luận như sau:

  1. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Kế toán:

+ Theo dõi tình hình tiến độ giải ngân hàng tháng và báo cáo với Lãnh đạo sở, đồng thời đôn đốc các phòng ban liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân đúng quy trình.

+ Cho tạm ứng công trình bảo dưỡng thường xuyên theo tỉ lệ nhất định.

+ Tham mưu thành lập hội đồng nghiệm thu cho chặt chẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đảm bảo đúng pháp luật, tiến độ thời gian.

+ Định kỳ 3 tháng kiểm tra, kiểm kê phôi GPXL

+ Chủ trì phối hợp với Văn phòng, đẩy nhanh tiến độ việc mua sắp thiết bị công nghệ thông tin, ưu tiên mua 1 sever trước tạm ứng từ nguồn phí được trích để lại để phục vụ công tác chuyên môn kịp thời. (Tham mưu văn bản đề nghị Sở Tài chính cho điều chỉnh danh mục dự toán đã giao đầu năm);

+ Tiếp tục tham mưu các thủ tục mua sắm tài sản công năm 2020;

+ Tiếp tục theo dõi thông tin tài khoản để tiếp nhận nguồn kinh phí chi hoạt động kinh tế đường bộ của Bộ GTVT.

+ Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công tác kế toán, thủ quỹ; quản lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Kế hoạch:

+ Lập Kế hoạch phát triển vận tải trong thời gian tới.

+ Phối hợp tham mưu Hội đồng nghiệm thu nhà nước bàn giao đưa vào khai thác sử dụng đối với dự án đường tránh phía tây Buôn Hồ

+ Xây dựng kế hoạch bảo trì 2021 đối với Quốc lộ, Tỉnh lộ.

+ Chuẩn bị nội dung liên hệ tập đoàn đèo cả về đầu tư đường cao tốc Buôn Ma Thuột- Nha Trang

+ Tiếp tục tham mưu phân khai vốn bảo trì đưởng bộ năm 2020; đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án SCĐK quốc lộ năm 2020 và các dự án chuyển tiếp năm 2019.

+ Tiếp tục tham mưu bổ sung danh mục dự án cho phép chuẩn bị đầu tư Kế hoạch BTĐB quốc lộ năm 2020.

+ Tiếp tục tham mưu triển khai các nội dung tại Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GTVT tại Thông báo số 09/TBBGTVT ngày 06/01/2020; nội dung kết luận của đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 3426 -TB/TU ngày 14/11/2019.

2. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

- Tiếp tục tham mưu xây dựng văn bản QPPL: Dự thảo Quy định về trách nhiệm trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự ATGT, kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk: Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp;

- Đẩy nhanh tiến độ dự thảo văn bản QPPL để thay thế Quy định về quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh; Dự thảo Quy định về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn và cầu trên các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thay thế Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh.

- Bổ sung thêm điểm đấu nối Quốc lộ đưa vào tích hợp quy hoạch chung của Bộ GTVT.

- Đôn đốc đơn vị liên quan đảm bảo trậttự an toàn giao thông trong dịp lễ 2/9

- Thống kê vi phạm trậ tự hành lang đường bộ, có biện pháp xử lý.

- Báo cáo rà soát điểm đen, điểm có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông (hạn 15/9).

- Phối hợp tham gia với phòng Vận tải, phương tiện và người lái về rà soát các điểm dừng đỗ xe.

- Tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ của phòng và các nhiệm vụ đột xuất lãnh đạo Sở giao.

3. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

- Điều chỉnh hồ sơ dự toán của các tỉnh lộ cho kịp thời khi giá nhựa đường tăng cao.

- Tập trung kiểm tra nghiệm thu công trình của các chủ đầu tư ở Tỉnh lộ.

- Tiếp tục thẩm định hồ sơ theo phân cấp, nhất là các dự án của Ban Quản lý dự án chuyên ngành tỉnh đảm bảo đúng thời gian và chất lượng.

- Tham mưu tăng cường quản lý chất lượng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và công tác sửa chữa định kỳ, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra hiện trường để đối chiếu hồ sơ sửa chữa trước khi tham mưu phê duyệt.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ; Các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2020 theo phân cấp.

- Tham mưu văn bản của Sở về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (tiêu chí số 2).

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện TTHC về việc tiếp nhận hồ sơ thầm định thiết kế dự toán khi có Quyết định công bố của UBND tỉnh.

4. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

- Tập trung kiểm tra hành trình để xử lý theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, tập trung xe chạy hình thức hợp đồng vi phạm chạy không đúng hành trình.

- Tham mưu xử lý 6.000 xe chưa khai thuế (danh sách bên Thuế cung cấp), yêu cầu các hợp tác xã nộp lại phù hiệu đã cấp, nếu các HTX không hợp tác ra văn bản không cấp phù hiệu và đồng thời ban hành Quyết định hủy số hiệu đã cấp cho các xe.

- Kiểm tra phần mềm quản lý bến xe ở các bến xe, nếu bến nào chưa cập nhật thì dừng hoạt động bến.

- Tham mưu công bố mạng lưới tuyến cố định xe liên tỉnh, xe bus, phối hợp với phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông xây dựng điểm dừng độ phương tiện.

- Phối hợp với Thanh tra sở tổ chức mời các đơn vị tập huấn theo Nghị định 10 và thông tư 12 về kinh doanh vận tải lùi thời gian và cuối tháng 8/2020.

- Tiếp tục tham mưu ban hành Quyết định Quy định việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, theo Công văn số 5501/UBND-CN ngày 20/6/2020 của UBND tỉnh; thời gian ban hành quý IV/2020.

- Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết chấm dứt Hợp đồng lao động theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5625/UBND-TH ngày 01/7/2020 về việc xử lý các hợp đồng lao động tại Sở Giao thông vận tải.

- Tham mưu hướng dẫn đơn vị vận tải triển khai thực hiện các quy định về Nghị định 10 và Thông tư 12 mới có hiệu lực thi hành.

- Tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý vận tải qua dịch vụ Bưu chính công ích..

- Tiếp tục theo dõi, cập nhật và tổ chức phổ biến, tuyên truyền trong doanh nghiệp vận tải, các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe, các bến xe tránh tụ tập đông người để phòng tránh lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

5. Thanh tra Sở

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 91/KH-TTr ngày 29/6/2020 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi Buôn Ma Thuột; tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh, ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

- Mời các đơn vị vận tải chấn chỉnh các vi phạm (theo đơn bến xe Cư Mgar).

- Tăng cường xử lý vi phạm hành lang đường bộ ở tỉnh lộ 13.

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch Thanh tra năm 2020.

- Phối hợp với Văn phòng triển khai việc chấm dứt hợp đồng lao động làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng số 53. Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, tiếp duy trì hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động theo quy định.

6. Phòng Pháp chế - An toàn: Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch; công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác bồi thường nhà nước;

 

7. Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp

a) Công tác quản lý BDTX: Tiếp tục đôn đốc tiến độ, chất lượng công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên; giao cụ thể đồng chí phụ trách và chỉ đạo kịp thời.

b) Công tác sửa chữa định kỳ

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan, có biện pháp tăng cường quản lý, nhất là công tác khảo sát thiết kế các công trình BDTX và SCĐK, yêu cầu nhà thầu có biện pháp tổ chức thi công hợp lý, tuân thủ quy trình thi công để đảm bảo chất lượng công trình.

- Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thi công các công trình triển khai mới và công trình chuyển tiếp.

- Chỉ đạo tư vấn giám sát thường xuyên bám sát hiện trường để kịp thời nghiệm thu công việc xây dựng và xử lý những vi phạm về chất lượng thi công của nhà thầu.

- Tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng các công trình đã thi công xong, đủ điều kiện nghiệm thu.

c) Khi có kế hoạch vốn thì chuẩn bị hồ sơ mời thầu, đẩy nhanh tiến độ.

8. Văn phòng Sở

- Sáng thứ 2, lúc 8 giờ, ngày 17/8/2020 mời 2 đồng chí Hùng và Dong gặp Giám đốc sở để trao đổi về nội dung liên quan.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; thường xuyên kiểm tra trang một cửa của tỉnh, yêu cầu các phòng ban xử lý các hồ sơ trễ hẹn, có văn bản xin lỗi.

- Phổ biến các phòng ban khi xử lý văn bản, chuyên viên không được trình trực tiếp lên lãnh đạo sở mà phải trình thông qua lãnh đạo phòng trình lãnh đạo sở duyệt.

- Tài sản giao cho các phòng chuyên môn, khi hư hỏng phải đề xuất thông qua Văn phòng sở để kiểm tra, kế toán để cân đối nguồn, giá cả, sau đó trình lãnh đạo sở duyệt.

- Phổ biến các phòng ban khi tham mưu việc kí hợp đồng kinh tế, dân sự trong các giao dịch đề nghị gửi cho Lãnh đạo sở xem trước.

- Phối hợp với các phòng, ban, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng tránh lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19; tổ chức bảo vệ cơ quan trực đo kiểm tra thân nhiệt của công chức, viên chức, người lao động và khách đến liên hệ công tác trước khi vào cơ quan.

- Phối hợp với Phòng KHTC, KCHT thống nhất danh mục mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin, trước mắt ưu tiên trang bị 02 hệ thống máy chủ quản lý GPLX (phối hợp tham mưu văn bản đề nghị Sở Tài chính cho điều chỉnh danh mục dự toán đã giao đầu năm).

- Chủ trì phối hợp với Phòng KHTC, KCHT đẩy nhanh tiến độ công tác sửa chữa nhà làm việc, nghiên cứu đề nghị tư vấn nâng cao khẩu độ lan can tầng 3 để bảo đảm an toàn và mua sắm thiết bị công nghệ thông tin;

- Tiếp tục tham mưu triển khi thực hiện khai thực hiện Kế hoạch số 5321/KH-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận Thanh tra số 276/TB-TTBNV ngày 11/6/2020 của Thanh tra Bộ Nội vụ; Công văn số 5625/UBND-TH ngày 01/7/2020 về việc xử lý các hợp đồng lao động tại Sở Giao thông vận tải.

- Chủ trì tham mưu thực hiện giải quyết chấm dứt Hợp đồng lao động theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5625/UBND-TH ngày 01/7/2020 về việc xử lý các hợp đồng lao động tại Sở Giao thông vận tải. Việc chấm dứt hợp đồng lao động 5 trường hợp ở phòng QLPTNL chuyển quan Ban vốn sự nghiệp, chỉ giải quyết đối với các trường hợp có đơn xin chuyển qua Ban vốn sự nghiệp.

- Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 1559/UBND-TH ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh về việc sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Công văn số 906/BNV-TCBC ngày 24/02/2020 của Bộ Nội vụ về việc sắp xếp tại các tổ chức thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng Sở thông báo đến các phòng, ban biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Hồ Văn Thành