Kết luận chỉ đạo của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban ngày 13.11

Cập nhật lúc: 08:46 26/11/2020

  1. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh Chương trình phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miến Trung đến năm 2020.

- Tham mưu thẩm định, trình phê duyệt các hồ sơ Ban QLDA VSN trình theo đúng tiến độ chất lượng yêu cầu.

- Tiếp tục đôn đốc tiến độ thi công các QL, TL, đặc biệt là 02 gói trên QL14C

- Tiếp tục đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn BTĐB QL, TL năm 2020.

- Tiếp tục cập nhật điều chỉnh dự toán chi của KH BTĐB QL, TL năm 2020.

- Cập nhật kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 của hệ thống Tỉnh lộ để tham mưu điều chỉnh KH BTĐB Tỉnh lộ năm 2021, tổ chức triển khai kịp thời.

- Tiếp tục phối hợp tham mưu kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn đầu tư các dự án liên kết vùng Tây Nguyên.

- Tiếp tục tham mưu triển khai các nội dung tại Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GTVT tại Thông báo số 09/TB -BGTVT ngày 06/01/2020; nội dung kết luận của đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 3426-TB/TU ngày 14/11/2019.

- Tiếp tục phối hợp Sở KHĐT tích hợp nội dung quy hoạch ngành GTVT vào quy hoạch tỉnh Dak Lak giai đoạn 2021-2030, định hướng 2050.

- Về bổ sung đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang vào Quy hoạch phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Phòng tiếp tục phối hợp với vụ KHĐT, Tổng cục ĐBVN, các đơn vị liên quan để cập nhật, kịp thời nắm bắt tình hình, tiến độ công tác Quy hoạch để tham mưu Lãnh đạo Sở.

- Công tác Tài chính:

+ Tiếp tục tham mưu công tác sửa chữa, mua sắm tài sản công năm 2020.

+ Thực hiện công tác kế toán thu chi thường xuyên theo kế hoạch.

+ Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công tác thủ quỹ; quản lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

+ Tăng cường công tác quản lý tiền, tài sản nhà nước, thực hiện chi tiêu tiết kiệm, đúng chế độ, đúng định mức quy định.

  1. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

- Về đăng ký chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021: Quyết định ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (thay thế quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh).

- Tiếp tục chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 Ban hành Quy định về trách nhiệm trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự ATGT, kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Tiếp tục xây dựng dự thảo Quy định về quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh; Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh (yêu cầu phải hoàn chỉnh dự thảo để xin ý kiến lãnh đạo Sở, các phòng ban trước ngày 04/11/2020).

-  Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố các điểm dừng đỗ phục vụ cho phương tiện kinh doanh vận tải đón, trả khách trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục phối hợp với phòng ban, đơn vị liên quan, một số UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra hiện trường các tuyến đường tỉnh để thống nhất danh mục các điểm dừng đỗ phục vụ cho phương tiện kinh doanh vận tải đón, trả khách trên địa bàn tỉnh, yêu cầu hoàn thành việc các định các điểm dừng đỗ tuyến Tỉnh lộ 1, 2.

- Tiếp tục tham mưu và triển khai các nhiệm vụ ứng phó với thiên tai do ảnh hưởng mưa bão. Tiếp tục tham mưu báo cáo tình hình thiệt hại trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ (đợt 3) nếu có, phân công trực phòng chống lụt bão.

- Tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính nhận qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đảm bảo thời hạn theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ của phòng và các nhiệm vụ đột xuất lãnh đạo Sở giao

3. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

- Tiếp tục thẩm định hồ sơ theo phân cấp.

- Tham mưu kiểm tra đôn đốc các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020, khẩn trương hoàn thành tiêu chí số 2.

- Hoàn thiện các TTHC về việc tiếp nhận hồ sơ thầm định thiết kế dự toán và xây dựng quy trình thực hiện TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh theo quy định.

- Kiểm tra công tác nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình của các Chủ đầu tư theo phân cấp.

4. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

- Tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở tư pháp, tiếp tục tham mưu ban hành Quyết định Quy định việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, theo Công văn số 5501/UBND-CN ngày 20/6/2020 của UBND tỉnh; thời gian ban hành quý IV/2020.

- Tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, UBND cấp huyện; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kế.

- Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện giải quyết chấm dứt Hợp đồng lao động theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5625/UBND-TH ngày 01/7/2020 về việc xử lý các hợp đồng lao động tại Sở Giao thông vận tải.

- Tiếp tục tham mưu hướng dẫn đơn vị vận tải triển khai thực hiện các quy định về Nghị định 10 và Thông tư 12 mới có hiệu lực thi hành.

- Tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý vận tải qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Tiếp tục theo dõi, cập nhật và tổ chức phổ biến, tuyên truyền trong doanh nghiệp vận tải, các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe, các bến xe tránh tụ tập đông người để phòng tránh lây nhiễm bệnh viên đường hô hấp cấp Covid-19.

5. Thanh tra Sở

- Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ GTVT tại Công văn số 762/TTr-CN ngày 08/10/2020, Thanh tra Sở đã mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm về hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng theo kế hoạch số 162/KH-TTr ngày 30/10/2020.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thành phố Buôn Ma Thuột; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh, ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Hế hoạch Thanh tra năm 2020.

- Phối hợp với Văn phòng triển khai việc chấm dứt hợp đồng lao động làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng số 53. Trong thời gian chờ ý kiến của Bộ GTVT, tiếp duy trì hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động theo quy định.

6. Phòng Pháp chế - An toàn: Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch; công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác bồi thường nhà nước;

7. Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp

- Yêu cầu Giám đốc Ban nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấp hành nghiêm chế độ họp giao ban thường kỳ, trường hợp vắng không tham dự được phải báo cáo Giám đốc Sở theo quy định.

a) Công tác quản lý BDTX: Tiếp tục đôn đốc tiến độ, chất lượng công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên; giao cụ thể từng đồng chí phụ trách và chỉ đạo kịp thời.

b) Công tác sửa chữa định kỳ

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan, có biện pháp tăng cường quản lý, nhất là công tác khảo sát thiết kế các công trình BDTX và SCĐK, yêu cầu nhà thầu có biện pháp tổ chức thi công hợp lý, tuân thủ quy trình thi công để đảm bảo chất lượng công trình.

- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thi công các công trình triển khai mới và công trình chuyển tiếp.

- Chỉ đạo tư vấn giám sát thường xuyên bám sát hiện trường để kịp thời nghiệm thu công việc xây dựng và xử lý những vi phạm về chất lượng thi công của nhà thầu.

- Tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng các công trình đã thi công xong theo đúng quy định.

 8. Văn phòng Sở

- Về đăng ký chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021: Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải, thời gian dự kiến Quý 1/2021.

- Phối hợp với phòng KH-TC triển khai việc chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ tài liệu tích đống của Ban QLDA trước đây, lưu ý hồ sơ của một số dự án còn vướng mắc đến thời điểm hiện nay.

- Phối hợp với Phòng KHTC, KCHT đẩy nhanh tiến độ công tác sửa chữa nhà làm việc và mua sắm thiết bị công nghệ thông tin;

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện khai thực hiện Kế hoạch số 5321/KH-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận Thanh tra số 276/TB-TTBNV ngày 11/6/2020 của Thanh tra Bộ Nội vụ; Công văn số 5625/UBND-TH ngày 01/7/2020 về việc xử lý các hợp đồng lao động tại Sở Giao thông vận tải.

- Về Đề án sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Giao thông vận tải: Văn phòng tiếp thu, hoàn chỉnh lại dự thảo theo hướng giảm từ 7 phòng chuyên môn xuống còn 5 phòng chuyên môn, gồm các phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Quản lý chất lượng công trình giao thông, Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Quản lý vận tải, phương tiện và người lái và Thanh tra Sở; nghiên cứu tham mưu chuyển chức năng, nhiệm vụ của một số phòng cho phù hợp.

- Rà soát, kiện toàn Ban ISO của Sở, đôn đốc các phòng có thủ tục hành chính rà soát, cập nhật, bổ sung quy trình ISO trong giải quyết TTHC.

 Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng Sở thông báo đến các phòng, ban biết và triển khai thực hiện./.