Thông tin các tuyến xe buyt

Cập nhật lúc: 10:03 26/12/2018

STT

 

Tên tuyến

 

Số hiệu tuyến

 

Cự ly

Km

Tần suất/phút

Lượt xe/ngày

Thời gian hoạt động điểm đầu, cuối trong ngày

Đơn vị

 

 

 

Bđầu

Kthúc

 1.  

Đạt Lý – Cư Jút

1

36

50

24

5h00

17h00

CTy CP vận tải ô tô Đắk Lắk

 1.  

BX Quyết Thắng - Ea Sô

2

24km

30-40

19

5h30

18h00

HTX Quyết Thắng

 1.  

Thị trấn Krông Kmar – Xã Cư Drăm

3

30

45

21

5h30

17h30

HTXVT CG Krông Bông

 1.  

Eakao – BX phía Bắc BMT

4

17

15-30

20

5h40

17h30

Cty CP xk Đắk lắk

 1.  

 

TT Krông Búk- Ngã ba đi Ea Sim                                                               

05

25

30-40

18

5h

18h

Cty TNHH Vận tải Thành Đạt

 1.  

BMT - Xã Ea Kiết, Cư Mgar

6

42

15-35

24

5h20

17h30

Cty CP xk Đắk lắk

 1.  

Krông Păk - Tp.BMT

07

49

15-20

30

5h10

18h

HTX Quyết Thắng

 1.  

Krông Pắk - M’Đrắk

08

48

20-25

21

5h30

18h

HTX Quyết Thắng

 1.  

Buôn Hồ - BMT

09

55

15-20

36

5h20

18h

Cty CP VC Khách CC Buôn Hồ

 1.  

BMT - Krông Ana

10

37

15-20

51

4h30

18h30

CTy CP vận tải ô tô Đắk Lắk

 1.  

BMT - Krông Bông

11

56

30-35

48

5h00

17h30

nt

 1.  

BMT - Lắk

12

58

25-30

54

5h00

17h40

nt

 1.  

BMT - Krông Nô, Đắk Nông

13

46

30-35

54

4h30

17h30

nt

 1.  

BMT - Đắk Mil, Đắk Nông

14

60

30-35

30

4h50

7h30

nt

 1.  

BMT - Buôn Đôn

15

50

10-30

48

4h30

18h00

HTXVT HH  HK Cư MiL

 1.  

Buôn Đôn - EaSúp

16

50

10-30

48

4h30

18h

HTXVT HH  HK Cư MiL

 1.  

Buôn Hồ - EaH’Leo

17

54

30

39

5h15

17h30

Cty CP VC Khách CC Buôn Hồ

 1.  

Bx Quyết Thắng - Xã Cư Yang huyện Ea Kar

18

32

40

30

5h30

18h

HTX Quyết Thắng

 1.  

Bx Quyết Thắng - Xã Eaô huyện Ea Kar

19

22

40

32

5h30

18h

HTX Quyết Thắng

 1.  

Buôn Hồ - Krông Năng

20

34

30

50

5h15

17h30

Cty CP VC Khách CC Buôn Hồ

 1.  

Buôn Hồ – Ea Kar

21

37

30

26

5h15

17h30

Cty CP VC Khách CC Buôn Hồ

 1.  

Phước An - Krông Bông

22

28

30

28

5h30

18h

HTX Quyết Thắng

 1.  

BMT - Xã Ea M’Dróh – Xã Ea Kiết

23

55

60

18

5h30

19h30

Cty CP xk Đắk lắk

 1.  

BMT - Thi xã Gia Nghĩa Đắk Nông

24

130

15-20

40

5h15

17h00

CTy CP vận tải ô tô Đắk Lắk

 1.  

Km49QL26-xã vụ Bổn Krông Pắc

25

25

25

30

5h30

18h

HTX Quyết Thắng

 1.  

UBND xã cư Pơng-UBND xã Cư Né

26

11

30-40

18

5h

18h

Cty TNHH Vận tải Thành Đạt

 1.  

Bến xe Buôn Hồ- UBND xã Ea Tam

27

30

30-40

18

5h30

17h30

Cty CP VC Khách CC Buôn Hồ

 1.  

Quảng phú đi Xã Cư Dliê m’nông

28

 

 

 

 

 

Cty CP xk Đắk lắk

 1.  

Quảng phú đi xã Ea Kuêh

29

 

 

 

 

 

Cty CP xk Đắk lắk