Hướng dẫn cấp thẻ tham gia luồng xanh Quốc gia và nội tỉnh

Cập nhật lúc: 15:06 26/07/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • Cv%20huong%20dan%20cap%20the%20nhan%20dien%20phuong%20tien_19072021.pdf Tải về

Loại phương tiện được đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải do Tổng cục ĐBVN và Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố là các phương tiện phải đảm bảo:
Có phù hiệu kinh doanh vận tải do Sở GTVT Đắk Lắk cấp (còn hiệu lực sửdụng), thiết bị giám sát hành trình hoạt động tốt, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ mội trường còn hiệu lực, gồm:
a) Xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19,… có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch.
b) Xe ô tô vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch

 

Hồ Văn Thành